Medlemsvilkår for abonnenter ved Haugerud Hage 2024

Formelt inngår abonnementsordningen under Haugerud Hage AS, org. nr. 927 074 893. Selskapet eies og drives av Pernille Fische og Jan Morten Pettersen. Daglig leder Pernille Fische vil ha det økonomiske og administrative ansvaret for driften av foretaket, samtidig som hun er ansvarlig gartner.

 

Vi har vært en del av Kvinner i Business sitt mentor program, og er heldig som har hatt tidligere driftsleder av Bygdøy Kongsgartneri Marianne Leisner som personlig mentor i 2 oppstarts år. Vi etterstreber høy grad av kundetilfredshet hos våre kunder. Det vil si at vi ønsker at våre abonnenter skal ha gode kundeopplevelser knyttet til de produktene og tjenestene vi leverer.

 

For å måle dette vil vi gjennomføre en form for brukerundersøkelse hvert år. Der ønsker vi at du kommer med ønsker og innspill, ris og ros. Resultatet av brukerundersøkelsen vil bli nøye gjennomgått, og vi vil ta med deres innspill inn i planlegging av neste års sesong.

Type abonnement :

Haugerud hage abonnement

Total pris :

Kr. 5900,- (kr. 590,-/ uke)

Innhold :

10 ukers levering i perioden fra juni/ juli- oktober.
Et ukentlige supplement av sesongens grønnsaker og snittblomster høstet og vasket senest en dag før det kan hentes på vårt kjølerom. Det er til sammen 9 leveringer i august og september. Den 10. leveringen kan tas ut i starten av juli eller i oktober. Ingen dugnadsplikt.

Levering :

Du henter din ukentlig levering hos oss på kjølerommet onsdager eller torsdager i tidsrommet kl. 16.00-20.00.

Årets abonnenter vil ha forkjøpsrett neste år.

Generelle vilkår:

 

1. Haugerud hage abonnement betyr at du kjøper 10 leveringer av sesongens grøde. Vi dyrker med økologisk frø og pluggplanter, og uten bruk av giftstoffer. Vi startet opp våren 2021 med pløying og fresing med traktor. Videre arbeid med jorda skjer med håndkraft med spader, river, greip og hakker. Metodene som brukes er basert på «markedshageteknikker» som innebærer permanente bedd og gå ganger.

Vi skal med bruk av vekstskifte, som betyr rotering av grønnsaker på dyrkingsarealet, og grønngjødsling gjøre det vi kan for å forebygge sykdom og skade på avlingene. Det er likevel mange faktorer som vil spille inn på hvordan sesongens avling blir.

 

2. Haugerud Hage AS sitt ansvar og rettigheter: En gartner er ansatt for å planlegge, dyrke og administrere produksjonen gjennom sesongen. Det skal dyrkes et stort utvalg grønnsaker med forskjellig krav til klima. I fremtidige år vil vi planlegge avlingen og styre driften utfra besvarelser i den årlige brukerundersøkelsen. Vi høster, klargjør grønnsaker og blomster til våre abonnenter til avtalt hentedag.

 

3. Abonnenters sitt ansvar og rettigheter: Det er ingen dugnadsplikt , men vi inviterer til deltagelse for deg som ønsker å lære mer om økologisk hagebruk. Dugnad kan praktiseres på annonserte dugnadsdager og i forbindelse med kurs som vil bli arrangert. Abonnement er personlig men kan overdras med Haugerud Hage sin godkjennelse. Dersom du ikke har anledning til å hente din ukentlig levering, kan du sende noen andre for å hente denne. Send oss på forhånd en e-post om dette. Evt. en sms.

 

4. Spesialabonnement for skoler, barnehage, restauranter og andre virksomheter: Vi skreddersyr også abonnenter for skoler, barnehager og restauranter. De kan inneholde dugnad og opplæring etter avtale.

 

5. Betalingsvilkår: Faktura vil bli tilsendt fortløpende etter påmelding med 14. dagers betalingsfrist. Det er mulig å dele faktura i 3 like deler, men da tilkommer et administrasjonsgebyr.

 

6. Ditt personvern: Dine personlige data som du oppgir i dette skjema og på våre nettsider vi utelukkende bli benyttet til å sende deg faktura, nyhetsbrev og annen relevant informasjon for deg som andelshaver. Dersom du ikke vil motta e- poster fra Haugerud Hage, vennligst send e- post til post@haugerudhage.no