Medlemsvilkår for andelshavere ved Haugerud Hage 2022

Formelt inngår andelslandbruket under Haugerud Hage AS, org. nr. 927 074 893. Selskapet eies og drives av Pernille Fische og Jan Morten Pettersen. Daglig leder Pernille Fische vil ha det økonomiske og administrative ansvaret for driften av foretaket, samtidig som hun er ansvarlig gartner.

 

Vi er en del av Kvinner i Business sitt mentor program, med driftsleder av Bygdøy Kongsgartneri Marianne Leisner som personlig mentor. Vi etterstreber høy grad av kundetilfredshet hos våre kunder. Det vil si at vi ønsker at våre andelshavere skal ha gode kundeopplevelser knyttet til de produktene og tjenestene vi leverer.

 

For å måle dette vil vi gjennomføre en brukerundersøkelse hvert år. Der ønsker vi at du kommer med ønsker og innspill, ris og ros. Resultatet av brukerundersøkelsen vil bli nøye gjennomgått, og vi vil ta med deres innspill inn i planlegging av neste års sesong.

Type andel :

1 grønn andel

Total pris :

Kr. 5400,- (kr. 450,-/ uke)

Innhold :

12 ukers levering fra juni/ juli – november.
Et ukentlige supplement av sesongens grønnsaker og snittblomster høstet og vasket senest en dag før det leveres på avtalt sjekkpunkt. Ingen dugnadsplikt.

Levering :

Torsdag kl. 1830-1900 på pendlerparkeringen i Lensmannslia.

Årets andelshavere vil ha forkjøpsrett neste år.

Generelle vilkår:

 

1. Andelslandbruk betyr at du kjøper en andel i årets grønnsak- og blomsterproduksjon før den er dyrket. Du blir på en måte «medeier» i avlingen sammen med de andre andelshaverne, og betaler din andel for et år. Vi dyrker med økologisk frø og pluggplanter, og uten bruk av giftstoffer. Hagen skal meldes inn i den økologiske sertifiseringsordningen, og vi har som mål å bli Debio godkjent innen 2022. Andelslandbruket startet bruk av arealet med pløying og fresing med traktor våren 2021. Videre arbeid med jorda skjer med håndkraft med spader, river, greip og hakker. Metodene som brukes er basert på «markedshageteknikker» som innebærer permanente bedd og gå ganger.

Vi skal med bruk av vekstskifte, som betyr rotering av grønnsaker på dyrkningsarealet, og grønngjødsling gjøre det vi kan for å forebygge sykdom og skade på avlingene. Det er likevel mange faktorer som vil spille inn på hvordan sesongens avling blir. Prinsippet med andelslandbruk er derfor at vi deler risikoen for års variasjoner.

 

2. Haugerud Hage AS sitt ansvar og rettigheter: En gartner er ansatt for å planlegge, dyrke og administrere produksjonen gjennom sesongen. Det skal dyrkes et stort utvalg grønnsaker med forskjellig krav til klima. I fremtidige år vil vi planlegge avlingen og styre andelslandbruket utfra besvarelser i den årlige brukerundersøkelsen. Vi høster, klargjør og leverer grønnsaker til våre medlemmer på avtalt treffpunkt i Asker sentrum.

 

3. Andelshaver sitt ansvar og rettigheter: Det er ingen dugnadsplikt , men vi inviterer til deltagelse for deg som ønsker å lære mer om økologisk hagebruk. Dugnad kan praktiseres på annonserte dugnadsdager og i forbindelse med kurs som vil bli arrangert. Medlemskap og andeler er personlig men kan overdras med Haugerud Hage sin godkjennelse. Dersom du ikke har anledning til å hente din ukentlig levering, kan du sende noen andre for å hente denne. Send oss på forhånd en e-post om dette. Evt. en sms.

 

4. Spesialandeler for skoler, barnehage, restauranter og andre virksomheter: Vi skreddersyr også andeler for skoler, barnehager og restauranter. De kan inneholde dugnad og opplæring etter avtale.

 

5. Betalingsvilkår: Faktura vil bli tilsendt fortløpende etter påmelding med 14. dagers betalingsfrist. Det er mulig å dele faktura i 3 like deler, men da tilkommer et administrasjonsgebyr.

 

6. Ditt personvern: Dine personlige data som du oppgir i dette skjema og på våre nettsider vi utelukkende bli benyttet til å sende deg faktura, nyhetsbrev og annen relevant informasjon for deg som andelshaver. Dersom du ikke vil motta e- poster fra Haugerud Hage, vennligst send e- post til post@haugerudhage.no