Har du spørsmål eller ønsker
å vite mer detaljert om våre tjenester?

Ta gjerne kontakt med Pernille Fische, gartner og daglig leder av Haugerud hage.

Adresse: Dalsmyrveien 3, 1383 Asker

Mobil: 99164851
E-post: post@haugerudhage.no

 

NB! I sesong er gartneren mye opptatt i hagen,
så da kan det være fint om du sender en mail.